سوال ها و پاسخ های متداولبازگشت

Monday, 27 March 2017

سوال ها و پاسخ های متداول

پس از واریز مبلغ چه کاری باید انجام داد؟

پس از واریز وجه در ایران میبایستی شماره فیش ، نام بانک و مبلغ واریزی را به ما اعلام نمایید

آیا تفاوتی بین نرخ اعلام شده در سایت و نرخ واریزی به حساب من وجود دارد؟

در صورتی که اعلام واریز شما بعد از ساعت 18:30 باشد حواله با نرخ روز بعد محاسبه خواهد شد و ممکن است اندک تفاوتی در نرخ واریزی وجود داشته باشد.

چه کسی مجاز به واریز پول به حسابهای صرافی است؟

مشتریان صرافی می توانند هرگونه وجهی را به حساب صرافی مانی گلوب واریز کنند.

اگر وجهی توسط اقوام و یا نزدیکان مشتریان از طرف مشتری صرافی به حسابهای شما واریز شود، قابل قبول است؟

خیر، مشتری موظف است فیش واریز به حساب را به نام خودش (که شماره مشتری دارد) پرکند.

اگردرخواست کننده حواله با پرداخت کننده وجه صرافی یکی نباشد چه اتفاقی می افتد؟

درصورتیکه پرداخت کننده وجه با درخواست کننده حواله یکسان نباشد، صرافی مبلغ واریزی را به حسابی که ازآن وجه را دریافت کرده، برگشت خواهد داد.

حساب عابر بانک چگونه حسابی است و با حسابهای پس انداز و جاری چه تفاوتی دارند؟

بانک های ایران با راه اندازی گونه ای از حسابهای بانکی، امکاناتی فراهم کرده اند که مشتریانشان در سراسر کشور بتوانند از پول خود استفاده کنند. تفاوت این حسابهای جدید با حسابهای سنتی( پس انداز و جاری) در این است که مشتری در سراسر کشور می تواند به نزدیکترین شعبه بانک مراجعه نموده و از حساب خود برداشت نماید ولی در حسابهای معمولی اگر حساب در مشهد باشد و شخص برای کاری به تهران آمده و نیاز به پول داشته باشد، می باید برای برداشت از حسابش به مشهد بازگردد و به همان شعبه که در آن حساب دارد مراجعه نماید. اضافه براین، پول به سرعت وارد حسابهای جدید می گردد. بنا براین سرعت و سهولت برداشت دو ویژگی مهم اینگونه حسابها هستند. هر بانکی برای این نوع حسابها، نام مخصوصی برگزیده است ولی نام عمومی این نوع حساب ها 'عابر بانک' است. - اگر پول دیرتر از موعد مقرر رسید، چه باید کرد؟ شما با یک بار پول فرستادن می توانید به سرویس اینترنتی صرافی مانی گلوب وصل شوید و تمام مراحل انجام حواله را 'ان لاین' دنبال کنید و ببینید که چه وقت پول به حساب گیرنده واریز شده است. آنگاه اگر پس از زمان تعیین شده (سه روز تا پنج روز کاری برای حسابهای پس انداز، یک تا سه روز کاری برای حسابهای جاری، و یک روز کاری برای حساب های عابر بانک) بدست گیرنده نرسید، یکی از اشکالات زیر پیش آمده است: ١- گیرنده حواله به بانک خود مراجعه ننموده و حسابش را کنترل نکرده است. اگر گیرنده به بانک تلفن کند و از کارمندان شعبه تلفنی بخواهد موجودی بگیرد، پاسخ درستی نخواهد گرفت زیرا هر کسی می تواند به بانک تلفن کرده و خودش را به نامی معرفی کرده و جویای موجودی بانکی کس دیگری شود. طبیعتاً موجودی بانکی هر کس جنبه کاملاً شخصی داشته و بانک ها نمی توانند این اطلاعات را در اختیار هر کس که به آنها تلفن می نماید، قرار دهند. ٢- گیرنده به بانک مراجعه نموده و به تصور اینکه چون فرستنده در خارج زندگی می کند، حتماً پول از خارج حواله شده، به کارمندان بانک اعلام می کند که مثلاً برادرم از استرالیا برایم پول فرستاده، طبیعتاً در چنین مواردی کارمندان بانک به حوالجات خارجی نگاه می کنند و بدرستی می گویند حواله ای به چنین اسمی نیامده است. پول از داخل ایران، توسط بانکهای کشور و به صورت ریال به حساب گیرندگان واریز می شود. ٣- گیرنده در دو یا چند بانک حساب دارد و یا در یک بانک چند حساب دارد و فراموش کرده چه شماره حسابی را به فرستنده داده است. لطفا شما به عنوان فرستنده، برای گیرنده نام بانک و شماره حساب را تکرار کنید و بخواهید که همان شماره حساب را کنترل کند و نه شماره حساب دیگری را. با توجه به پیشرفت تکنیک بانکداری الکترونیکی در ایران، تقریبا اشتباه در انجام حواله چیزی نزدیک به صفر است. اگر گیرندگان حواله ها، موارد بالا را در نظر داشته باشند و کمی دقت بخرج دهند، حواله در زمان تعیین شده بدستشان خواهد رسید. با تمام تفاصیل فوق اگر گیرنده حواله باز ادعا کند که وجه را نگرفته است، شما می توانید تقاضای 'پی گیری' کنید. ولی قبل از هر چیز، در اولین گام از گیرنده حواله بخواهید به بانک خودش مراجعه کند و یک نسخه از صورت حساب بانکی اش را دریافت نموده و برای شما بفرستد. پس از دریافت به اصطلاح رایج 'پرینت حساب'، در نام بانک و شماره حساب دقت کنید تا همانی باشد که شما به صرافی مانی گلوب داده بودید. آنگاه مبلغ و تاریخ حواله را در صورتحساب کنترل کنید، چنانچه این کارها را انجام دادید و مبلغ در صورتحساب نبود، 'فرم درخواست پی گیری' را پر کرده و به همراه یک کپی از صورتحساب بانک گیرنده، به آدرس صرافی مانی گلوب پست کنید. 'پی گیری' معمولاً چند هفته طول می کشد. اگر اشتباه از بانک باشد، فرستنده هزینه ای بابت پی گیری نخواهد پرداخت ولی اگر کوتاهی از گیرنده باشد، و یا فرستنده علیرغم این همه توضیحات داده شده ، بی حوصله گی نشان داده و بدون کنترل موارد یاد شده، درخواست پی گیری را پر کرده و پست کند، صرافی مانی گلوب بابت پیگیری، معادل ۲۵۰دلار  از فرستنده دریافت خواهد کرد..

اگر پول کمتر از مبلغ مورد توافق به گیرنده داده شد، چه باید کرد؟

ما دقیقاً همان مبلغ مورد توافق را به حساب گیرنده واریز می کنیم و همه هزینه ها را جداگانه پرداخت می کنیم. هر حواله جمعاً توسط چهار نفر کنترل می شود. دو نفر در خارج و دو نفر در ایران. در کار صرافی عدد بسیار مهم است. یک صفر زیادی ده میلیون تومان را به صورت صد میلیون تومان درمی آورد. از همین رو کنترل اعداد و ارقام برای ما بسیار حیاتی است. با این حال توصیه ما به مشتریان این است که رقم حواله ها را تا می توانند، رند کنند تا موارد اختلاف میان فرستنده و گیرنده کمتر شود. گویی سهل انگاری در بیان اعداد و ارقام نیز از خصوصیات فرهنگی ما می باشد. اگر رقم حواله توسط فرستنده و گیرنده، دقیقآً کنترل شود، مورد اختلاف پیش نمی آید. گیرنده نیز هنگام دریافت پول از بانک باید دقت کند و اگر بانک مبلغ حواله را کمتر اعلام کرد، از کارمند شعبه درخواست کند که رسید حواله ارسالی را به او نشان دهند. بی شک مبلغ ذکر شده در سند بانکی همان مبلغ مورد توافق است