Welcome to Money Globe Exchange

Monday, 15 April 2024

Welcome to Money Globe Exchange

Monday, 15 April 2024


Australia to Iran (Buy): 41,500  Toman
Iran to Australia (Sell): 44,500 Toman

Australia to Afghanistan (Buy): 60.00  Afghani
Afghanistan to Australia (Sell): 58.00 Afghani

Emirates to Iran (Buy): Toman
Iran to Emirates (Sell): 2 Toman

Canada to Iran (Buy): Toman
Iran to Canada (Sell): 1 Toman