پرداخت به حسابهای بانکی صرافیبازگشت

Thursday, 16 September 2021

مشتری گرامی
با سلام و احترام فراوان

متاسفانه بانکها، حساب های صرافی ها را به بهانه های گوناگون می بندند.. لطفا بدون اطلاع قبلی پولی به حساب صرافی واریز ننمایید چون پول سردرگم خواهد شد و طول میکشه تا به حساب شما برگشت بخورد.